xx2015 09 tkd fed logoTaekwondo Federasyonun Olağan Genel Kurulu 24/10/2016 tarihinde saat 10:00’da Crowne Plaza'da yapılacak. Seçimlerde oy kullanacak Gecici Delege listesini yayınlıyoruz.

2015 10 koyuncuspor tv
2016 05 metin sahin

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 5. OLAĞAN MALİ VE 4. OLAĞAN GENEL KURULU

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Federasyonumuzun Olağan Genel Kurulu 24/10/2016 tarihinde, çoğunluk sağlanamaz ise 25/10/2016 tarihinde saat 10:00’da Crowne Plaza Hotel Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle / Ankara adresinde yapılacaktır.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU BAŞKAN ADAYLARI İÇİN DUYURU

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Federasyonumuzun Olağan Genel Kurulu 24/10/2016 tarihinde, çoğunluk sağlanamaz ise 25/10/2016 tarihinde saat 10:00’da Crowne Plaza Hotel Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle / Ankara adresinde yapılacaktır.

Federasyonumuz Başkanlığına aday olacaklarda aranacak şartlar ve istenilen belgeler aşağıya çıkartılmıştır.
Federasyonumuz Başkan adayları gerekli belgeleri, adaylık başvuru ücretine ait dekontu (Türkiye Taekwondo Federasyonu Halk Bankası Opera Şubesi TR29 0001 2009 4130 0005 0000 04 no.lu İBAN numarasına 3.500,00 TL. yatıracaklardır.)

1- Federasyon başkanı adaylarında aşağıdaki şartlar aranır;
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) En az lise mezunu olmak,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,
ç) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

2- Başkan adayları, genel kurul tarihinden en az on gün önce, üyelerin en az yüzde15’inin yazılı teklifini içeren adaylık başvurularını Federasyona yaparlar. Her üye ancak bir başkan adayı için teklifte bulunabilir.

3- Başkan adaylarından başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir;
a) T.C. kimlik numarası beyanı,
b) Öğrenim belgesinin kurumca tasdikli örneği,
c) Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak mahrumiyeti cezası almadığına dair beyanı,
ç) Adli sicil kaydı yazılı beyanı,
d) Üyelerin en az %15’inin yazılı teklifi,
e) Adaylık başvuru ücret makbuzu (3.500,00 TL)

4-Başkan Adayları için başvurular 13 Ekim 2016 tarihi Perşembe günü saat 17:00’ye kadar kabul edilecektir.

5-Adaylık Başvuru Adresi: Türkiye Taekwondo Federasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Ek Binası Süleyman Sırrı Sk. No:3 K:9 Yenişehir-Kızılay/ANKARA

Olağan Genel Kurul Üyelerine duyurulur.

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONU 4. OLAĞAN GENEL KURULU VE 5. MALİ GENEL KURULU DUYURUSU

1- Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Federasyonumuzun Olağan Genel Kurulu 24/10/2016 tarihinde, saat 10:00’da Crowne Plaza Hotel Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F Yenimahalle / Ankara adresinde yapılacaktır.
2- İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda toplantı 25/10/2016 tarihi Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
3- Genel Kurul duyuruları www.sgm.gov.tr   ve www.turkiyetaekwondofed.gov.tr adreslerinden yayınlanacaktır.
4- Delegelerin toplantıya katılmaları için kesin delege listelerinde yer almaları ve kayıt işlemleri için 24 Ekim 2016 Pazartesi günü,  09:00 - 10:00 saatleri arası kimliklerini (Nüfus Cüzdanı veya pasaport) ibraz etmeleri gerekmektedir.


GÜNDEM
1- Genel Kurul için aranan yeter sayının bulunup bulunmadığının tespiti,
2- Toplantının açılışı,
3-¬¬¬ Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
4- Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşturulması,
5- Gündemin okunması ve oylanması,
6- Başkanlık Divanına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
7- Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası,
8- Denetim raporunun okunması, görüşülmesi ve ibrası,
9- Başkan adaylarının konuşmaları,
10- Başkan, yönetim denetim ve disiplin kurulu üyelerinin seçimi,
11- 24/10/2016-31/12/2016 dönemi ile 2017 ve 2018 yıllarının tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12- Bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde aktarma yapma ve gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13- Uluslararası Federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14- 2017 ve 2018 yılı Ulusal ve Uluslararası faaliyet programında gerek duyulması halinde ilave veya değişiklik yapılabilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
15- Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16-Ana Statüde bazı maddelerdeki değişikliklerin ve varsa ek yapılacak maddelerin görüşülmesi, müzakeresi, oylanması ile değişen ve eklenen maddelerin Resmi Gazetede yayınlanması sırasında olası hataları gidermek için redaksiyon yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi.
17 – Dilek, Öneriler ve Kapanış.

 

 

TÜRKİYE TAEKWONDO FEDERASYONUN 24 EKİM 2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 5.OLAĞAN MALİ GENEL KURULU VE 4. OLAĞAN GENEL KURULUNDA OY KULLANACAK GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ
SIRA NO ADI SOYADI TEMSİL ETTİĞİ KURUM KATEGORİ İLİ
1 MEHMET BAYKAN GENEL MÜDÜR V. SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
2 ÖMER ALTUNSOY GENEL MÜDÜR YRD. SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
3 DURSUN TÜRK GENEL MÜDÜR YRD. V. SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
4 MURAT KOCAKAYA GENEL MÜDÜR YRD. V. SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
5 CAFER GEYİK I. HUKUK MÜŞAVİRİ SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
6 MUSTAFA ÇİT MDK ÜYESİ SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
7 BAYRAM ÖCAL TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
8 HAYRULLAH
OZAN
ÇETİNER ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR
DAİRESİ BAŞKANI
SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
9 İSMAİL GEDİKLİ SPOR EĞİTİMİ DAİRESİ
BAŞKANI
SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
10 MEHMET ÇAPAN İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRESİ BAŞKANI
SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
11 METE EROL STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
12 ÖMER KALKAN SPOR FAALİYETLERİ DAİRESİ
BAŞKANI
SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
13 YUSUF KARADAĞ PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANI
SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
14 HASAN
HÜSEYİN
ŞEN DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ
BAŞKANI
SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
15 AZİZ
SİNAN
ALP AĞRI GHSİM
İL MÜDÜRÜ
SGM TEMSİLCİSİ AĞRI
16 CÜNEYT ALKAN AKSARAY GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ AKSARAY
17 BURHAN BAŞOĞLU ANKARA GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ ANKARA
18 BURHANETTİN HACICAFEROĞLU ANTALYA GHSİM-
İL MÜDÜRÜ
SGM TEMSİLCİSİ ANTALYA
19 BEKİR ÇEKER AYDIN GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ AYDIN
20 SÜLEYMAN ŞAHİN BURSA GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ BURSA
21 ÖKKEŞ DEMİR GAZİANTEP GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
22 REŞİT GÜLDAL HAKKARİ GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ HAKKARİ
23 MUHAMMED
CEMİL
ŞENSÖZ HATAY GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ HATAY
24 ALİ
İHSAN
KABAKCI KAHRAMANMARAŞ GHSİM
İL MÜDÜRÜ
SGM TEMSİLCİSİ KAHRAMANMARAŞ
25 ABDULKADİR ÇETİN KARABÜK GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ KARABÜK
26 MUZAFFER ÇİNTİMAR KOCAELİ GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ KOCAELİ
27 ÖMER ERSÖZ KONYA GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ KONYA
28 MUSTAFA
SADİ
FINDIKLI MALATYA GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ MALATYA
29 CEMİL ÇAĞLAR TOKAT GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ TOKAT
30 AHMET
GÜRAL
KARAYILMAZ ZONGULDAK GHSİM-İL MÜDÜRÜ SGM TEMSİLCİSİ ZONGULDAK
31 SEZAİ BAĞBAŞI TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ T.M.O.K. TEMSİLCİSİ ANKARA
32 MUSTAFA KETEN TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ T.M.O.K. TEMSİLCİSİ ANKARA
33 MEHMET OĞUZ TONGSİR TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERN. T.S.Y.D. TEMSİLCİSİ İSTANBUL
34 MUSTAFA GÖKSEL YENER TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERN. T.S.Y.D. TEMSİLCİSİ İSTANBUL
35 HATİP ÇOPUR TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ
KONFEDERASYONU
T.A.S.K.K. TEMSİLCİSİ ANKARA
36 SEYFULLAH ÖZDEMİR TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ
KONFEDERASYONU
T.A.S.K.K. TEMSİLCİSİ MALATYA
37 HAMİDE BIKÇIN ÇETİNER FAAL OLMAYAN VE OLİMPİYAT OYUNLARINDA İLK ÜÇ DERECEYE GİRMİŞ MİLLİ SPORCU MİLLİ SPORCU ANKARA
38 BERHAN ARSLAN FAAL OLMAYAN VE ÜST SEVİYEDE HAKEMLİK YAPAN ULUSLARARASI
HAKEM
ANKARA
39 KEMAL ULAŞ FAAL OLMAYAN VE BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE MİLLİ TAKIM TEKNİK DİREKTÖRÜ VEYA ANTRENÖRLÜK YAPAN MİLLİ TAKIM
ANTRENÖRÜ
ANKARA
40 OKTAY DUYMAZ WTF VE ETU'NUN YÖNETİM KURULLARINDA
TÜRKİYE ADINA GÖREV YAPAN
ETU ÜYESİ
TEMSİLCİSİ
İSTANBUL
41 METİN ŞAHİN FEDERASYON ESKİ BAŞKANI TEMSİLCİ ANKARA
42 MİTHAT KOR FEDERASYON ESKİ BAŞKANI TEMSİLCİ ANKARA
43 GÜLGÜN MAHMUTOĞLU ADANA MİSİS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
44 AZİME ŞAHİN ADANA ŞAHİN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
45 ORHAN DEMİR AKDENİZ KARTALI SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
46 OĞUZ ÖZSOY AKDENİZ SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
47 MUTLU ÇEKEM CANKUTAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
48 İSLİM YÜZER ÇALIŞKAN SPOR KLUBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
49 ÖZGÜR ULUDAŞ EJDER TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
50 MUSTAFA BÜLENT ÖZDAĞ MAVİ LACİVERTLİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
51 SAİT KAYA ANKARA ADLİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
52 AHMET TUNÇ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARA SPOR KULÜBÜ
DERNEĞİ
KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
53 ZÜLKİFLİ CEYLAN EGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
54 RECEP YÜKSEL ULAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
55 HAYATİ KABA 1308 OSMANELİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BİLECİK
56 SEZER SEZGİN BURSASPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
57 CİHAT YUSUFOĞLU OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
58 YAVUZ DABAK YILDIRIM BELEDİYESİ JİMNASTİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
59 MEMİŞ
MURAT
AYTEMİZ ANAFARTALAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ÇANAKKALE
60 SERHAT OCAK EDİRNE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ EDİRNE
61 AHMET SAÇAK ESKİŞEHİR ESJİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
62 ALAATTİN ÇOBAN SARAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
63 HASAN TUTUCU TEPEBAŞI GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
64 ŞERİFE ÖZDEMİR NURDAĞI BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
65 YILMAZ ÖZTÜRK ÇELİK BİLEK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
66 NEMUNE MOLLAHÜSEYİNOĞLU GİRESUN ÇOTANAKSPOR VE GENÇ. SP. KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
67 BAHAR ÖZDEMİR KEŞAP SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
68 MURAT YILMAZER G.O.PAŞA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
69 TURGUT BABUŞÇU İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
70 HÜSEYİN TÜNCEL İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
71 ABDULLAH KARADENİZ TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
72 ENSARİ SARAÇOĞLU KASTAMONU TÜRK TELEKOM GMSK. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KASTAMONU
73 HÜSNÜ İLHAN KIRKLARELİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KIRKLARELİ
74 METİN KURAL ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
75 FATİH ARAÇ FATİH SULTAN MEHMET SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
76 ŞENER İŞLEYEN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
77 HÜSEYİN SARAÇ KONYA MERAM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
78 MUSTAFA BÜYÜKŞALVARCI TEİAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
KONYA ŞB.
KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
79 ALİ ZİYA YALÇINKAYA SELÇUKLU BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
80 EKREM ÖZTÜRK TURGUTLU BAŞAR AY-YILDIZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MANİSA
81 H.HÜSEYİN OLUĞ OLİMPİK YETENEKLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
82 YUSUF GÜLMEN ALDEMİR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
83 ZEHRA AÇIKGÖZ ATAYURT TAEKWONDO VE KİCKBOKS SP. KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
84 HAKAN BOZBEY MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
85 SÜLEYMAN BOZYER KAVAKLIDERE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MUĞLA
86 OSMAN CENGİZ SAKARYA TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
87 RAMAZAN GERİŞ KAVAK YAŞAR DOĞU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
88 ELİF DEĞERMENCİ SİNOP KUZEY YILDIZI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SİNOP
89 FEVZİ ERÇİN ÇERKEZKÖY GÜZEL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TEKİRDAĞ
90 HAKAN KARTAL BORDO MAVİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TRABZON
91 ASLI MAHMUTOĞLU
ÖZDAĞ
ADANA ALTINKOZA TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
92 HAKKI ŞAHİN ADANA ŞAHİN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
93 DİLEK DEMİR AKDENİZ KARTALI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
94 EMİŞ ÖZSOY AKDENİZ SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
95 AYHAN YÜZER ÇALIŞKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
96 BEDRİYE ULUDAŞ EJDER TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
97 AHMET ÇALIŞ MAVİ KAPLANLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
98 MAVİŞ ARZU ÖZDAĞ MAVİ LACİVERTLİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADANA
99 H. YAŞAR SARIKAYA ADIYAMAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ADIYAMAN
100 ZEYNEP BULDUK AFYONKARAHİSAR KAĞAN GENÇLİK VE SPOR KLB DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ AFYONKARAHİSAR
101 EKREM ÇEKİÇ AKSARAY EFOR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ AKSARAY
102 SÜLEYMAN
ARİF
YILDIZ AKSARAY GENÇLİK VE SPOR İL MÜD. SP. KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ AKSARAY
103 ERDİN ACAR AMASYA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ AMASYA
104 AHMET MUSLU TEKHAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ AMASYA
105 AHMET ÖRKAN ANKARA ÇINAR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
106 NUH KALE ANKARA DEMİR SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
107 OĞUZ UYSAL ANKARA EFSANE 2 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
108 İSİM BİLDİRMEDİ ANKARA SPOR EĞİTİM MERKEZİ SP.KLB.(ASEM) DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
109 ATİLA TÜRKYILMAZ ASKİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
110 YAVUZ ÜNLÜER AYAZ TAEKWONDO SPOR DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
111 NECDET KARTAL CAN KARAKUŞAK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
112 SÜREYYA TÜRK DİKMEN İKİZLER 3 SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
113 FAHRETTİN TAŞÇI İLBANK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
114 DİLEK ERÖZ İMPARATOR TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
115 SERAP KARTAL KARTAL TAEKWONDO SPOR DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
116 RESUL SÜLÜNOĞLU LEOPAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
117 MUSTAFA  COŞKUN MALİYE PİYANGO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
118 GÜVEN POLAT POLAT EĞİTİM KÜLTÜR TAEKWONDO SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
119 MERYEM DURSUN SEÇKİNLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
120 KEMAL KILIÇ SEVEN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
121 SEFA KILIÇ ANKARA SİTAL GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
DERNEĞİ
KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
122 FAHRETTİN ÇELİK ŞAMPİYON LEOPAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
123 AYŞE
GÖKÇEN
KONCA TÜRKGÜCÜ ÜLKÜSPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
124 SÜLEYMAN DOĞANER ULAŞTIRMA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
125 ELVAN YALÇIN YALÇIN TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANKARA
126 ERDAL TAMRAK ALAİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANTALYA
127 ÖZCAN YALÇIN ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANTALYA
128 İSİM BİLDİRMEDİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ ANTALYA
129 SİNAN SANCAR PROF.İHSAN KOZ İ.O. GENÇLİK VE SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ANTALYA
130 REYHAN GÜNERİ ARTVİNLİ GENÇLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ARTVİN
131 FARİS KESKİN ARTVİN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ARTVİN
132 HALİT UÇAR LİVANE ÇORUH GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ARTVİN
133 HATİCE YÜKSEKBAĞ GÜLER TAEKWON-DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ AYDIN
134 EBRU MISIR KARAGÖZOĞLU İ.Ö.O. GENÇ. VE SP. KLB
DERNEĞİ
KULÜP TEMSİLCİSİ BALIKESİR
135 NAZAN ÖZDEN ÇAĞDAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BARTIN
136 OSMAN SEYREK 19 MAYIS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BATMAN
137 MİRZA AKGÜÇ BATMAN MEZOPOTAMYA KÜLTÜR SANAT
EĞT. S.K
KULÜP TEMSİLCİSİ BATMAN
138 GÜRKAN EKİN OSMANELİ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BİLECİK
139 MUHAMMED
NAFİZ
ARSLAN YÜKSELEN GENÇLİK SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ BİNGÖL
140 ERHAN YÜCEER GENÇLİK MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BOLU
141 REMZİ SAĞLAM BURDUR OKSİJEN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURDUR
142 TURGAY BALYİMEZ BURSA SAĞLIKGÜCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
143 ERHAN BAŞOĞLU BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
144 MESUT KAYA HÜRRİYET GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
145 TURGAY AYDIN BURSA KURTULUŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
146 HÜSEYİN TÜRKMEN BURSA OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
147 UĞUR AKGÜN YILDIRIM BELEDİYESİ JİMNASTİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ BURSA
148 FARUK ÖZYILMAZ BUHARA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ÇORUM
149 ZEKİ GÜL ÇORUM BELEDİYESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ÇORUM
150 İBRAHİM BAŞBÖLÜK GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ÇORUM
151 FATMA KARAKAYA TUANA SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ DENİZLİ
152 ENVER KIZIL BİSMİL GENÇLİK VE SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
153 FİKRET DENİZ DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
154 HAKAN AKGÜL DİYARBAKIR ALTIN AYAKLAR SPOR DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
155 DENİZ ÖZBAY DİYARBAKIR SPOR AKADEMİSİ KULÜBÜ VE DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
156 FİLİZ YAPICIOĞLU ERTAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
157 İMRAN HİLLEZ KALKAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ DİYARBAKIR
158 MUSTAFA ASMA EDİRNE TAEKWON-DO İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ EDİRNE
159 ÖZCAN BAL AKSARAY GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ELAZIĞ
160 MEHMET
FATİH
KILIÇ ALTINYUMRUK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ELAZIĞ
161 İLHAMİ KOÇGÜNDÜZ ELAZIĞ ŞAMPİYON SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ELAZIĞ
162 FETHİ TÜRKGÜZELİ ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR KLB. DERN. KULÜP TEMSİLCİSİ ELAZIĞ
163 FERİT VAROL TAEBEK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ELAZIĞ
164 AHMET SAİM YILMAZ RELAX SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ERZİNCAN
165 GÜNGÖR ŞENSES ERZURUM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ERZURUM
166 SERKAN KARABACAK ERZURUM SAĞLIK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ERZURUM
167 İSMAİL FIÇICI ES SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
168 FATMA ÜNAL ESKİŞEHİR ESJİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
169 KAYA BİLGE ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ
DERNEĞİ
KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
170 FATMA TURHAN KAMER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
171 NİYAZİ ÇETİN TEPEBAŞI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ESKİŞEHİR
172 FEVZİ SIZIK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
173 EMİNE KILINÇ GAZİANTEP KILINÇ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
174 YILMAZ DEMİRDELEN HACI BEKTAŞ VELİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
175 ZEKERİYA ERUSLU KARAGÖLGE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
176 KENAN AYKUT NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞT.MERKEZİ SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
177 DİDEM KARAKAŞ NURDAĞI ÖZDEMİR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
178 GÜLTEN ŞAHİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY HALK EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
179 HALİL MAHİR BAŞKILIÇ ŞEHİTKAMİL HALK EĞTM.GENÇ. VE SP.
KLB.DRN
KULÜP TEMSİLCİSİ GAZİANTEP
180 RIFAT KABACAOĞLU GENÇLİK SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
181 İLHAMİ BALOĞLU GİRESUN TELEKOM GENÇLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
182 ARZU KUGU GÖRELE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
183 ERTUĞRUL DÜZGÜN TİREBOLU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GİRESUN
184 BURHANETTİN KAYA GÜMÜŞHANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ GÜMÜŞHANE
185 MEHMET KARAGÖZ AYHAN BEKLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ HATAY
186 SERDAL GÖZÜBÖYÜK NECATİ ZAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ HATAY
187 CENGİZ KIRGIN ÖZŞAMPİYONLAR TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ HATAY
188 ÖMER AKTAŞ ÇAKIR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ IĞDIR
189 ALİ BALCI BÜYÜKKURT TAEKWONDO SPOR KLB. KULÜP TEMSİLCİSİ ISPARTA
190 ZAFER NALÇACI ERBİL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ISPARTA
191 YAŞAR ABUŞ ŞAMPİYONLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ISPARTA
192 ŞERİFE ALTUN ALTUNÇEVİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
193 SELAHATTİN UYAN AYTAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
194 HACI YUSUF YILDIRIM BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
195 KADİR CİVEK BAŞAKŞEHİR ÜNLÜ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
196 ŞEMSETTİN GEDİKLİ BAYRAMPAŞA YILDIZLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
197 RECEP TEMTEK G.O.PAŞA BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
198 CENGİZ YAĞIZ GOP KUVVET TAEKWONDO İHTİSAS SPOR
KULÜBÜ DERNEĞİ
KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
199 MURAT BEYTEKİN İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KLB.DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
200 OĞUR ÇAKAS İSTANBUL YAVUZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
201 SALİM BAŞBUĞ NEDİM KUŞÇU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
202 İHSAN KOL ÖNCÜ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
203 ESİN GELİŞLİ RUMELİ KAVAĞI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
204 ZEKERİYA TUTAR TUZLA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
205 AYSEL YILDIRIM VAHYETTİN YILDIRIM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
206 KAMİL ÇAKIR YAVUZHAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
207 GÜLÇİN AĞCA YİĞİT TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İSTANBUL
208 SEVGİ ARKAN ARKAN TAEKWONDO İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
209 MELİH TAŞTAN BOZYAKA KOREAN TAEKWONDO İHTİSAS
KLB DER
KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
210 HÜSEYİN GÜNDÜZ ÇİĞLİ BELEDİYESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
211 CEMAL YEŞİLBAŞ EFSANE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ İZMİR
212 ALPER TIRAŞ KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ KAHRAMANMARAŞ
213 ŞENGÜL ARI KARABÜK ÇINAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KARABÜK
214 LOKMAN MOLLAOĞULLARI KARABÜK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KARABÜK
215 UFUK AKTAŞ KARAMAN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KARAMAN
216 ZEKERİYA ARSLAN KARAMAN ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KARAMAN
217 İSİM BİLDİRMEDİ KARAMAN TÜRK TELEKOM GENÇLİK VE SPOR KLB. KULÜP TEMSİLCİSİ KARAMAN
218 EMRE TEKİN KASTAMONU TÜRK TELEKOM GNÇ. MRK. SK. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KASTAMONU
219 HÜSEYİN ŞAHİN ORMANSPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KASTAMONU
220 RAMAZAN SAYAN YAY TAN SAY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KAYSERİ
221 NAZİF BAKIR KIRKLAR YILDIZI GENÇLİK VE SPOR KLB.DRN. KULÜP TEMSİLCİSİ KIRKLARELİ
222 ŞENEL GÜRPINAR KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR KULUBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KIRKLARELİ
223 ÖMER TOPUZ KIRKLARELİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KIRKLARELİ
224 SERDAR DEMİR KIRŞEHİR DEMİR GENÇLİK VE SPOR KLB. DRN. KULÜP TEMSİLCİSİ KIRŞEHİR
225 RAMAZAN ÇELİKSOY KIRŞEHİR GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KIRŞEHİR
226 MUSTAFA BOLAT KİLİS ÖZEL İDARESİ PERSONELİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KİLİS
227 NUR KAVURAT DERİNCE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KOCAELİ
228 HASAN YILMAZ KOCAELİ B.ŞEHİR BLD. KAĞIT SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KOCAELİ
229 SALİH TURAN 41 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KOCAELİ
230 KADİR ÖZTÜRK KOCAELİ SALON SPORLARI KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KOCAELİ
231 MUSTAFA ÇARDAK FATİH SULTAN MEHMET SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
232 İDRİS PALA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ DERN. KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
233 CEVDET İŞBİTİRİCİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
234 MEHMET BALABAN KONYA MERAM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
235 SAVAŞ KOMŞUOĞLU KONYA ZİRVE SPOR KULÜBÜ VE DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
236 ALİ KÜL SELÇUKLU BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
237 RECEP ÇINAR TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KLB.
DERNEĞİ KONYA ŞB.
KULÜP TEMSİLCİSİ KONYA
238 FATİH BEYAZIT KAHRAMAN TAEKWON DO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ KÜTAHYA
239 SADIK ÖLÇEN KÜTAHYA GENÇLİK SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ KÜTAHYA
240 BAYRAM TURTAY ALTIN ADAMLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MALATYA
241 ENGİN BAYDOĞAN MENEKŞE GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR KLB. KULÜP TEMSİLCİSİ MALATYA
242 HASAN ÇALO UÇARLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MALATYA
243 HARUN ERYÜKSEL AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MANİSA
244 NURETTİN YILMAZ BAŞAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MANİSA
245 GÖKAY BUDAK TURGUTLU BAŞAR AY-YILDIZ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MANİSA
246 ENVER ÇELİK MARDİN KALESPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MARDİN
247 SONGÜL AKIN AK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
248 OĞUZ OĞUZBERK OLİMPİK YETENEKLER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
249 MEHMET SİRKECİ MERSİN BOKS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
250 ŞEYH MEHMET DOĞAN MERSİN DOĞAN TAEKWONDO GENÇLİK S.K. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
251 MAHMUT ÖZBEY MERSİN LİDER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
252 RAMAZAN TOPAL METE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
253 AYŞENUR DURSUN SİLİFKE ELİT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
254 OSMAN
DEMİR
KAYA ZİRVE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MERSİN
255 HAMDİ İLHAN KAR KAPLANLARI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MUĞLA
256 MEHMET DÜLGER KAVAKLIDERE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ MUĞLA
257 BURHAN KÜÇÜKÇİNAR GHSİM GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ NEVŞEHİR
258 ZEHRA NUR GÜRBÜZ AYDOĞAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ NİĞDE
259 FATMATÜL
ZEHRA
İNAN NİĞDE DÜNYA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ NİĞDE
260 HARUN TURHAN NİĞDE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ NİĞDE
261 LÜTFİ SÖNMEZ NİĞDE MEVLANA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ NİĞDE
262 UFUK ŞİMŞEK ŞİMŞEK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ NİĞDE
263 HAYRETTİN ARAZ TERCAN SPOR KLÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ORDU
264 SEMRA USTA YENİDOĞUŞ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ORDU
265 SILA YÜKSEL YÜKSEL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ORDU
266 SEDAT SEÇKİN ERGÜN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ OSMANİYE
267 MEHMET GANGAL RİZE KAÇKAR CİMNASTİK GENÇLİK VE SP.KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ RİZE
268 ŞÜKRÜ ÖZTÜRK ARİFİYE ATILGAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
269 HAYRİ AD KURUCU SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
270 TARIK CENGİZ SAKARYA TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
271 GÖKHAN DİNÇ SAKARYA ŞAMPİYONLAR GENÇLİK VE SPOR KLB. DERN. KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
272 SEYDİ GÖKPINAR SPORTİF SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAKARYA
273 HASAN ÖZBULUT 1453 İL ÖZEL İDARE KÖY HİZMETLERİ SP.KLB DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
274 HARUN KURNAZ BAFRA TAEKWONDO SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
275 KAMİL YILMAZ İLKADIM BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
276 YAŞAR KAYA SAMSUN KAYA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
277 MUSTAFA ÜNAL LİDER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
278 SEFA SEL SAMSUN DO GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SAMSUN
279 ABDULLAH SEVGİLİ SİİRT 56 SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SİİRT
280 M.KEMAL BİLİM SİİRT BİLİM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SİİRT
281 EMİNE TOSUN KUZEY YILDIZI SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SİNOP
282 İSMAİL ÇAVDAR SİNOP GERZE ATA GENÇ. VE S.K DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SİNOP
283 ATANUR KARADAĞ SİVAS DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ SİVAS
284 AHMET ŞEYHANLI ŞANLIURFA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ŞANLIURFA
285 ŞEHMUS GÜLTEKİN UHUD SEFA SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ŞANLIURFA
286 AHMET BAYMAZ ÇERKEZKÖY GÜZEL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TEKİRDAĞ
287 MAHİ TOKGÖZ FLİPPER SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TEKİRDAĞ
288 GÜRSEL
NEŞET
KARAHASAN HİLAL SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TRABZON
289 GÖKMEN YILMAZ OSMANLI BOKS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TRABZON
290 ERCAN KÜLLAÇ PELİTLİ BELEDİYESİ YENİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TRABZON
291 MURAT AK TRABZON GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ KLB. DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ TRABZON
292 BAYRAM ARSLAN ŞAMPİYON YÜCER SPOR KULÜBÜ KULÜP TEMSİLCİSİ TOKAT
293 DİLBER DÜYENLİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR
KULÜBÜ DERNEĞİ
KULÜP TEMSİLCİSİ VAN
294 GENCER İLHAN YALOVA GENÇLİK HİZMETLERİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ YALOVA
295 ARİF ÇELİK ZİNDE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ YOZGAT
296 ZEKİ KALEM KDZ EREĞLİ TAEKWONDO KARATE SPOR KULÜBÜ
DERNEĞİ
KULÜP TEMSİLCİSİ ZONGULDAK
297 MEHMET
SALİH
ABAY SİTE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ZONGULDAK
298 İBRAHİM AÇIKGÖZ YILDIZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KULÜP TEMSİLCİSİ ZONGULDAK
Geçici delege listesi için Federasyona yapılacak her itiraz için 200,00-TL itiraz ücretlerini Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanlığının Halk Bankası Opera Şubesi TR29 0001 2009 4130 0005 0000 04 no.lu hesap numarasına dilekçelerine ek olarak yatırmaları gerekmektedir.